Gwirfoddoli a Myfyrwyr

Dewch yn wirfoddolwr gyda Casnewydd Fyw.

Mae gwirfoddolwyr yn rhan allweddol ac annatod o chwaraeon, celf a gweithgarwch corfforol ac i Gasnewydd Fyw fel sefydliad.

“Rydyn ni'n dysgu o'n gilydd bob dydd ac rwy’n meddwl ei fod e’n lle anhygoel i weithio.  Mae'n dod â heriau wrth gwrs, mae gennym heriau, mae gennym rwystredigaethau ond rwy'n credu yn y pen draw ein bod ni i gyd ar yr un llwybr ac rydyn ni i gyd eisiau cyflawni'r nod cyffredin hwnnw.”

Andrea, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes

Dechreuwch gyda Casnewydd Fyw

Dod yn wirfoddolwr

Mae gennym hanes ardderchog o recriwtio, datblygu, hyfforddi, a defnyddio gwirfoddolwyr o bob oed; mae llawer ohonynt wedi gweithio drwy'r llwybr gwirfoddolwyr a chael cyflogaeth gyda Casnewydd Fyw.

Dysgwch fwy am Wirfoddoli

Cyfleoedd

Ymunwch â'n Cymuned o Wirfoddolwyr

Mae llawer o ffyrdd y gallwch wirfoddoli ym mhob rhan o Gasnewydd Fyw mewn clybiau a digwyddiadau ar draws chwaraeon, hamdden a gweithgareddau diwylliannol.

 • icon-events.svg

  Gwyliau a Digwyddiadau

  Chwarae rhan bwysig wrth gynnal digwyddiadau a gwyliau ledled Casnewydd.

 • icon-sports-club.svg

  Clybiau Chwaraeon

  Cymryd rhan yn y gwaith o gynnal clybiau chwaraeon a hyfforddiant ar draws Casnewydd Fyw.

 • fitness-icon.svg

  Gweithgareddau Ffitrwydd

  Cynorthwyo gyda'n casgliad mawr o weithgareddau ffitrwydd ledled y ddinas.

 • school.svg

  Ysgolion a Chymunedau

  Ymwneud â'n rhaglenni cymunedol ac mewn addysg.

 • youth-activities.svg

  Gweithgareddau Ymgysylltu Ieuenctid

  Chwarae rhan bwysig wrth gefnogi ein gweithgareddau ymgysylltu ieuenctid.

Lle mae gwerthoedd personol a phroffesiynol yn cwrdd.

Gwerthoedd Cyffredin

Darllenwch straeon am bobl yn dod â'u gwerthoedd personol yn fyw yng Nghasnewydd Fyw.

#

Cyflawni effaith gadarnhaol ar y gymuned

Andrea, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes

Darllen mwy
#

Helpu pobl i dyfu i'w cyfeiriad eu hunain

Cheryl, Swyddog Gweithrediadau Hamdden

Darllen mwy
#

Ymdeimlad o berthyn yn y gymuned

Steve, Hyfforddwr Lles

Darllen mwy

Mae’r dyfodol yn aros

Cysylltwch â ni

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×